homewear

Bij ESSENZA HOME werken en produceren we met zoveel mogelijk zorg en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. We zijn continu bezig onze organisatie – en met name ons ontwikkel- en productietraject – verder te verduurzamen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen over alle schakels in de keten heen. Op naar een duurzame toekomst!.

homewear

Lekker slapen
Onze missie is om iederéen lekker te laten slapen. Niet alleen de consument, met behulp van heerlijk zacht beddengoed en fijne pyjama’s, maar ook de mensen die in onze productieketen werken. Echt lekker slapen kan alleen als we produceren op een duurzame manier met oog voor mens en milieu. Wij werken daarom hard aan een eerlijke en duurzame toekomst.homewearhomewear

Krachten bundelen om verder te verduurzamen
Om de hele textielbranche verder te verduurzamen moeten we de krachten bundelen. In 2016 heeft ESSENZA HOME daarom het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Samen met ruim 70 partners - waaronder de Nederlandse overheid, vakbonden, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties - pakken we de problematiek in de textielsector concreet aan.homewear

Textiel waar je je goed bij voelt
Onze producten zijn gemaakt om lekker in of onder weg te kruipen. Het is daarom extra belangrijk dat ze fijn aanvoelen aan de huid en vrij zijn van schadelijke stoffen. Ons textiel is daarom Oeko-Tex gecertificeerd of voldoet aan de REACH eisen. Zo weten we zeker dat het vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid. Wel zo fijn, he?

homewear

Goede relaties met leveranciers
We willen dat iedereen die met onze producten in aanraking komt, hier een goed gevoel bij heeft. Vanaf de fabrieksmedewerkers tot aan de consument. We werken daarom al jarenlang samen met vaste productiepartners in het buitenland. We bezoeken hen regelmatig om er op toe te zien dat de werk- en milieuomstandigheden aan onze eisen (blijven) voldoen. Al onze partners zijn aangesloten bij BSCI, hebben een SA8000 certificering of hier wordt met ze aan gewerkt.

homewear

Aan de slag, ook ter plekke
Het Convenant richt zich op 9 thema’s, waaronder kinderarbeid, lage lonen, discriminatie en milieuvervuiling. We gaan daarbij actief op zoek naar eventuele misstanden in de productieketen en nemen maatregelen om die misstanden zoveel mogelijk te verhelpen of verbeteren. Ook via de lokale partners van vakbonden en maatschappelijke organisaties wordt er (mee)gewerkt aan verbeteringen ter plekke.


Een stap in de goede richting
ESSENZA HOME werkt hard aan een eerlijke en duurzame toekomst. We zijn er echter nog lang niet. Duurzaamheid moet een kernbegrip in onze hele productieketen worden. Dat is een langdurig proces, maar we gaan de goede kant op!


ONZE DUURZAME PRODUCTEN